Vår behandling bygger på ny teknik och möjligheten att ge effektiva råd genom personligt stöd. Det innebär att vi arbetar tillsammans för att hitta de vardags vanor som leder till ett friskt liv. Som kund utför du olika mätningar och berättar om dina upplevelser vilket ger din hälsorådgivare möjligheten att använda sin kunskap för att hjälpa dig. Detta samarbete ökar förståelsen vilket är grunden för en förändrad vana.

Vi uppmuntrar dig som kund att även dokumentera hur du mår. När du berättar vad du upplever får vi ett bra underlag till råden vi ger. Vi använder oss av en speciell typ av interaktiv journal där dina värden hamnar och du och din hälsorådgivare möts. Du kan lätt ställa frågor och få snabba svar. Tillsammans med din hälsorådgivare gör ni planer för din vardag där ni kommer fram till vad som passar dig.

Tekniken vi använder är utvald för att vara relevant och enkel. Vi tycker att kontinuerliga mätningar har en fördel men än sålänge är det bara för blodsocker den tekniken finns tillgänglig. De andra sakerna vi tycker är intressanta får man tyvärr avsätta lite tid för att mäta. Målet med behandlingen är att förbättra dina mätvärden. 

Denna typ av varaktig förändring tar tid och vi rekommenderar att gå in med inställningen att ge detta mellan sex månader och 1,5år beroende på hur svåra hälsobesvär man har. 

När du bestämt dig för att påbörja behandlingen kommer vi att ta väl hand om dig. Du får fylla i en del information via nätet och blir sedan kontaktad av din hälsorådigvare så att ni kan påbörja behandlingen när det passar dig.

 

Mäta metabolism

Vi kan ta reda på var cellen försöker få sin energi ifrån genom att mäta blodsocker eller aceton i utandningsluften. Aceton är en restprodukt från leverns ketonproduktion och säger oss om kroppen använder fett som energi. Genom att följa blodsockerhalten vet vi om kroppen försöker lagra in energi i fettdepåerna eller använda den. Dessa värden är kopplade till subjektiva upplevelser av energi, hunger och mättnad.

Mäta blodtryck

Blodtrycket speglar kroppens förmåga att tillgodose cellernas behov. När kärlväggarna blir stela får hjärtat kompensera genom att höja trycket i kärlen. Blodtrycket regleras hormonellt och via det omedvetna nervsystemet. 

Mäta blodfetter

Blodfetterna speglar leverns förmåga att hantera energin vi får i oss från maten. Levern hanterar lagringen av fett genom att bilda olika proteiner som transporterar fettsyror runt i kroppen. När levern blir belastad av för mycket energi från en hög sockerkonsumtion löses situationen genom att förmå andra delar av kroppen att lagra fett. I hög hastighet skickar levern ut små lätta paket med fettsyror som oxidierar och skadar kärlväggen.

Mäta bukfett

Leverns försök att lösa fettinlagringen resulterar i en ökad mängd fett på buken och kring inre organ, såkallat viceralt fett. Vi mäter bukomfånget och räknar ut relativ fettmassa (RFM) som vi följer genom behandlingen.