Här arbetar sjuksköterskor tillsammans med teknikutvecklare och administratörer för att snabbt  utveckla det som kunderna behöver för att leva friska. Vi förenas i vårt stora intresse för vår egen och andras hälsa. Vi kan inte tänka oss något mer meningsfullt att lägga vår arbetestid på.

Vi driver tillsammans ett innovativt företag med ett viktigt mål. Att lösa problemen som metabolt syndrom orsakar är ett av välfärdssystemets största utmaningar. Att leda utveckling av effektiv behandling och informera om orsakssammanhang är våra främsta uppgifter. Vi är fast övertygade om att detta är ett problem vi löser tillsammans, genom samverkan där den som är bäst lämpad att utföra en viss uppgift gör det. Vår speciella förmåga att samarbeta och se individers inneboende möjligheter i kombination med djup förståelse ger oss förutsättningarna att vända utvecklingen vi sett sedan 50-talet. Vi vill göra vad vi kan för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar relaterade till våra vardagsvanor.


Varmt välkommen att kontakta oss! 

Camilla Ahlgren
Utvecklingsansvarig
 

Det bästa Camilla vet är att förbättra saker. Hon är sjuksköterska i grunden, vidareutbildad till kostrådgivare och har arbetat mycket med kvalitetssäkring. Hon är spindeln i nätet för företagets utveckling så har du tankar som kan hjälpa oss framåt är det henne du ska kontakta.


camilla.ahlgren@friska.se
072-395 62 15

Björn Wiqvist
Projektledare

Björn är ansvarig för tekniken. Med ett förflutet som chef inom IT-sektorn utvecklar han vårt innehåll till ett smidigt verktyg. Björn samordnar teknikutvecklingen och bygger team. Kontakta honom om du vet något som kan lösas.bjorn.wiqvist@friska.se
070-280 00 69