Vi erbjuder sjuksköterskor möjligheten att arbeta som hälsorådgivare. Att få följa patienter som blir friska är ofta anledningen till att man sökt sig till yrket från början. Sjuksköterskor är präglade av en etik som innebär ett ansvar för att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och minska lidande. Att göra detta är grunden för vår verksamhet. Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och 1,9 miljoner människor är drabbade.
 

Vad gör en hälsorådgivare

En hälsorådgivare arbetar på ett strukturerat sätt med att öka en patients förståelse kring sin egen hälsa. Vi använder oss av effektiv samtalsmetodik (motiverande samtal) i kombination med standardiserade hälsoplaner och en gedigen kunskap kring fysiologi. Hälsorådgivarens mål är att hitta det individuella sätt på vilket patienten mår bäst av att leva. Han eller hon följer både de objektiva mätvärdena som speglar olika riskfaktorer och de subjektiva upplevelserna av hälsa. Tillsammans leder det fram till de vardagsvanor som patienten vill ha. 
 

Hur blir man hälsorådgivare

Vi erbjuder en certifieringsutbildning för sjuksköterskor som vill arbeta som hälsorådgivare hos oss. Det gör vi för att kunna säkerställa kvaliten på behandlingen och hälsorådgivarens trygghet. Utbildningen innehåller fortbildning inom fysiologi, medicinteknik och samtalsmetodik samt utbildning i Friskas metod. Utbildningen är på distans och motsvarar 1 månads heltidsstudier. Är du intresserad av utbildningen kan du kontakta oss via mail. 
 

Hur arbetar man som hälsorådgivare

Som hälsorådgivare är man del av en kunnig gemenskap.  Kunderna tar man via vår plattform, där finns tillgång till allt material man behöver både för patientarbetet och som egen företagare. Du behandlar kunderna genom en interaktiv journal där den användargenerade datan ger dig trygghet och kunskap. Man arbetar från den arbetsplats man väljer och får ersättning för de kunder man behandlar.